ქსოვის სახე ”სუმბული”

ქსოვის სახე ” უზორი” – სუმბული

წყვილ რიგებს ვქსოვთ ასე: უკუღმა თვლები ამოგვყავს უკუღმად.

როგორ გადავხაროთ თვალი მარცხნივ ვნახოთ ვიდეოში.

დეკორატიული ნაწნავი – ქსოვის სახე,”უზორი”N2

დეკორატიული ნაწნავი – ქსოვის სახე,”უზორი”N2

სქემაზე აღნიშნული არის 2,4 და ასე შემდეგ წყვილი .ამ რიგებს ვქსოვთ ასე: წაღმა თვალს ამოვიყვანთ წაღმა და უკუღმა თვალს ამოვიყვანთ უკუღმა.სქემაზე ნაჩვენები არ არის 2 გარე ( კიდურა) თვალი.დეკორატიული ნაწნავის მისაღებად ჩხირებზე ავკრიფოთ 18  + 3 ( თვალი ბალანსირებისათვის მარჯვნივ)+ 3 (თვალი ბალანსირებისათვის მარცხნივ) და 2 (გარე თვალი) = 26.