აჟურული უზორი ( ნაყში )- ქსოვა ჩხირებით

გინდა მოქსოვო მარტივად და  თანაც თანამედროვე აქცენტებით? ვფიქრობთ, რომ სვიტერის მოქსოვა აჟურული სამკლავურით არ გაგიჭირდებათ.

ამ უზორის მოსაქსოვად გამოიყენე 400-500 მ. ძაფი 100 გრამში.

ვიდეოში ნაჩვენებია ორი თვალის ერთად ამოყვანა მარჯვნივ გადახრით.

მარცხვივ გადახრის დროს ორი თვალი ერთად გამოვქსოვოთ ჩვეულებრივი წესით.

ქსოვის სახე ”სუმბული”

ქსოვის სახე ” უზორი” – სუმბული

წყვილ რიგებს ვქსოვთ ასე: უკუღმა თვლები ამოგვყავს უკუღმად.

როგორ გადავხაროთ თვალი მარცხნივ ვნახოთ ვიდეოში.

დეკორატიული ნაწნავი – ქსოვის სახე,”უზორი”N2

დეკორატიული ნაწნავი – ქსოვის სახე,”უზორი”N2

სქემაზე აღნიშნული არის 2,4 და ასე შემდეგ წყვილი .ამ რიგებს ვქსოვთ ასე: წაღმა თვალს ამოვიყვანთ წაღმა და უკუღმა თვალს ამოვიყვანთ უკუღმა.სქემაზე ნაჩვენები არ არის 2 გარე ( კიდურა) თვალი.დეკორატიული ნაწნავის მისაღებად ჩხირებზე ავკრიფოთ 18  + 3 ( თვალი ბალანსირებისათვის მარჯვნივ)+ 3 (თვალი ბალანსირებისათვის მარცხნივ) და 2 (გარე თვალი) = 26.

როგორ ავკრიფოთ თვლები ჩხირებზე

ქსოვას ვიწყებთ თვლების აკრებით.გადმოვახვიოთ გორგლიდან ორი იმდენი ძაფი ,რა სიგანის ნაქსოვიც გვინდა მივიღოთ.

მაგ: თუ  გვსურს მივიღოთ 55 სმ-ის ზურგი ,უნდა ავკრიფოთ 110-125 სმ-ის ან ცოტა მეტი  ნართი.ეს დამოკიდებულია ნართისა და ჩხირის სიმსხოზე.გორგალი მარცხენა ხელის მხარესაა.გორგალიდან გამომავალი ძაფი გადავდოთ ცერა თითზე,ხოლო თავისუფალი ძაფი გადავდოთ მაჩვენებელ თითზე.ძაფის ორივე ბოლო ხელის გულში მოექცევა და თითებით დავიჭერთ.ორივე ჩხირი დავიჭიროთ მარჯვენა ხელში,ცერსა და საჩვენებელ თითს შორის გადებულ ძაფში ქვემოდან გამოვატაროთ წვერით( სურათი 2)გავაკეთოთ360 გრადუსით მობრუნება,წარმოიქმნება ჩხირზე პირველი თვალი.

ჩხირი ამოვდოთ ქვემოდან ცერქვეშა ძაფს.,ჩხირის წვერი მოვსდოთ საჩვენებელ თითზე გაჭიმულ ძაფს,ჩხირი უკან გამოვიღოთ და მოვჭიმოთ ცერზე მოდებული ძაფი.წარმოიქმნება მეორე თვალი.გავაგრძელოთ ასე და ავასხათ საჭირო რაოდენობის თვალი.