სიზმრების ახსნა

                                                        ჰ

ჰაერში ფრენდე – ბედნიერებას მიაღწიო.

ჰაერი წმინდა ნახო – ბედნიერებას მიაღწევ.

ჰალსტუხი – მოულოდნელობა.

error: შიგთავსი დაცულია

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here