სიზმრების ახსნა

                                                     ჟ

ჟანდარმი – ხიფათი და მოუსვენრობა

ჟილეტი – ჩხუბი და ორპირობა.

ჟოლო ჭამო – ავადმყოფობაა.

ჟურნალი წაიკითხო – ახალი ამბავი გაიგო.

                               

error: შიგთავსი დაცულია

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here